Boekhouduitleg.nl

 

Uitleg over de financiŽle administratie voor managers in het MKB,
in vier artikelen (pdf).

Een project van Sjef Willockx

 

De wetgever verplicht ieder bedrijf, klein of groot, om een deugdelijke boekhouding bij te houden.

 

Het belang dat de wetgever hierbij op het oog heeft is op de eerste plaats dat van de crediteuren (schuldeisers) van het bedrijf.

 

Een goede administratie is nl. onmisbaar voor het tijdig kunnen betalen van facturen. Maar de overheid heeft ook het eigen belang op het oog: de administratie moet de basisgegevens opleveren voor het bepalen van de verschuldigde belastingen.

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel ondernemers hun boekhouding vooral zien als een kostenpost.

 

De boekhouding is echter ook het vertrekpunt voor een van de belangrijkste sturingsinstrumenten voor de onderneming: de managementrapportage. Een adequate en tijdig opgeleverde managementrapportage kan waardevolle informatie verschaffen over de bedrijfsprocessen. Daarvoor is wel nodig, dat de rapportage toegesneden is op de specifieke eisen van het betreffende bedrijf. Het inrichten van een goede managementrapportage is voor ieder bedrijf zonder meer een kritische succesfactor.

 

Juist om deze reden is het essentieel dat de inrichting van de managementrapportage niet wordt overgelaten aan de financiŽle deskundige: de boekhouder of controller. Actieve participatie van het management is in dit proces onmisbaar.

 

Dat betekent wel, dat het management zal moeten beschikken over een zekere basiskennis over wat er met financiŽle rapportages mogelijk is. Het eerste artikel van deze serie is daar voor bedoeld.

 

Een belangrijk onderdeel van de managementrapportage zijn de afschrijvingen. Omdat afschrijvingen zowel met de resultaatbepaling, als met de cashflow te maken hebben, is dit voor leken een lastig te doorgronden onderwerp. Toch is het, juist vanwege de relatie met de cashflow, cruciaal dat het management hier een goed begrip van heeft. Het tweede artikel neemt dit verschijnsel onder de loep.

 

Ook in het MKB komen steeds vaker structuren voor van verschillende werkmaatschappijen onder een holding. Dit betekent dat de cijfers van meerdere BVís moeten worden samengevoegd tot een geconsolideerd resultaat. Het is belangrijk dat managers van werkmaatschappijen inzicht hebben in dit proces, zodat ze kunnen beoordelen wat hun bijdrage is aan het groepsresultaat. Consolideren is daarom het onderwerp van het derde artikel.

 

Tot slot bevat het vierde artikel een verklarende woordenlijst van de meest voorkomende boekhoudkundige termen.

 

Terug naar sjefwillockx.nl