Visie en standpunten

 

Is het glas halfvol, of half leeg? Heeft de mensheid nog een kans, of niet meer?

De noodzakelijke samenhang in de maatschappij dreigt te bezwijken onder de gevolgen van de vooruitgang: ongeremde groei en schaalvergroting, gepaard aan doorgeschoten individualisme en hedonisme.

Tegelijkertijd leggen de sociale media de beperkingen bloot van de democratie: democratie kan alleen goed functioneren in een klimaat van bezonnenheid en respect. Het is nu de waan van de dag die regeert, gevoed door gevoelens van wantrouwen, rancune, en intolerantie. De oorverdovende oppervlakkigheid van de publieke opinie, en de onbeperkte toegang van pressiegroepen tot de politiek, frustreren de ontwikkeling van goed bestuur.

Van oorsprong is de mens een sociale soort, die in kleine groepen leefde. Daar zijn we van nature het best voor toegerust. Dat wil niet zeggen dat we terug zouden moeten naar een leven in kleine dorpsgemeenschappen: onze toekomst ligt vóór ons, niet achter ons. Maar als we ons geen rekenschap geven van het feit, dat we van oorsprong een op kleinschaligheid ingestelde sociale soort zijn, hebben we geen toekomst.

*********

“Nooit meer Auschwitz” betekent niet: nooit meer Jodenvervolging. “Nooit meer Auschwitz” betekent: nooit meer vervolging.
Stel, dat er in Nederland een partij aan de macht zou komen die de Moslims in de samenleving zou willen isoleren, hen zou willen opsluiten in concentratiekampen, en zou willen vermoorden. Hoeveel Nederlanders zouden dan hun eigen veiligheid en leven op het spel willen zetten, om hun Moslim medemensen te beschermen?

*********

In het publieke debat wordt gesproken van zwarte mensen en witte mensen. Zijn we dan vergeten dat zwart-wit denken niet goed is? Zwarte mensen zijn niet zwart, en witte mensen zijn niet wit. Er zijn mensen met een donkere huidskleur, en mensen met een lichte huidskleur.  

*********

Koningsdag. Dat we tot op de dag van vandaag accepteren dat mensen door hun geboorte recht hebben op een ambt, een titel en een inkomen is te zot voor woorden.

*********

Democratie betekent, dat een volk de regering krijgt die het verdient.

*********

Misverstand.
Nee, blanke mensen zijn niet wit: ze zijn roze. (Albino’s zijn wit.)

*********

Het slavernijdebat.
Door zelf in de slachtofferrol te kruipen kun je van een ander nog niet een dader maken.

*********

Het verschil tussen populisten en democraten is, dat democraten respect hebben voor minderheden, en populisten niet. Populisme is de dictatuur van de meerderheid.

 

 

 

Terug