Sjef Willockx

Auteur


100.000+ downloads
                                        

 


Visie en standpunten


Rechtenvandemens.info

  • Over de mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij

  • Met een voorstel voor een nieuw intergouvernementeel mensenrechteninitiatief

  • Actueel thema: De Zwarten en de Witten


eBook


Egyptolog
y.nl

  • Egyptologische studies (pdf, hoofdzakelijk in het Engels)


Boekhouduitleg.nl

  • Uitleg over de financiŽle administratie voor managers in het MKB.

  • In vier leesbare en informatieve artikelen (pdf) rondom het thema van de managementrapportage.


Contact

 

 

 

 

 

Zie ook de profielen van Sjef Willockx op de volgende sites:

 

 

Academia.edu

Researchgate.net

Smashwords.com

Goodreads.com

Scribd.com